Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Poelman - De Vis

Staatsbaan 128 D

3945 Ham

Hoofdapotheker: Marijke De Vis

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0428 334 479

Machtigingsnummer APB: 713402

Telefoonnummer: 013 66 53 14

E-mail: apotheekdevis@gmail.com

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.